Livet elsker dig/Life loves you

To my American and English friends, there is a translation below ❤

I ferie tider kan det være svært at holde fokus på de ting vi arbejder med og arbejder på. Det føer jeg i hver fald ofte når jeg er på ferie, men for at kunne nyde min ferie fuldt ud, så nægter jeg at lade mig stresse af det, i stedet for holder jeg mig åben for de nye tanker jeg får npår jeg er på ferie, jeg tænker meget på det jeg HAR opnået siden sidste ferie, og hvad jeg ØNSKER at opnå inden den næste ferie. Min elskede mand og jeg prøver på at rejse så meget som overhovedet muligt og så ofte som muligt, det kan være lidt en udfordring med to små børn der stadig går i skole, så nogle gange rejser vi ogå på små ture uden vores dejlige børn.

Det jeg ønskede at dele i dag, er at når vi rejser, bruger jeg gerne tid på at tænke og tale med min mand om nye tanker og hvordan jeg kan gæøre nogle ting, og for det meste når vi kommer hjem fra en ferie, har jeg SÅ mange nye ideer, nye ting jeg skal prøve, gøre, udføre, bringe ud i verden.

Sidste sommer tog vi til Grækenland i 2 uger, og i de to uger, fandt jeg ud af at jeg var nødt til at dele mine ideer og tanker med andre, og besluttede derfor at skrive en bog, så mindre end 6 måneder senere, havde jeg udgivet en bog. Faktisk var det sådan da jeg begyndte at tænke på at skrive bogen, at jeg troede den ville indeholde noget andet, men da jeg kom i gang, formede den sig selv, og endte op med at være ENDNU bedre end det jeg havde i mine tanker og for det er jeg virkelig taknemmelig ❤

Så mens jeg hyggede mig i solen med min elskede familie, i solen i Grækenland, følte jeg et kæmpe behov for at få mine tanker ud, jeg følte at andre mennesker ville være i stand til at få glæde af mine erfaringer, og jeg følte at mine ord ville bringe glæde og støtte til andre mennesker. Livet er ikke altid let, men i stedet for at give op, og ”bare” gøre den nemme ting: sætte mig på min røv og læne mig tilbage og vente på at verden ændre sig, tro mig det vil ALDRIG ske- VI er nødt til at ændre os i stedet for.

Jeg har haft nogle virkelig hårde perioder i mit liv, og jeg kunne meget nemt have taget den nemme løsning, men ved du hvad, så havde jeg garanteret STADIG siddet på min mås… i stedet tog jeg mig sammen, samlede al min styrke og startede med at kigge på nye muligheder, nye veje. Var det hårdt…JA!!! Var jeg sur og ked af det…. JA!!! Var jeg ked af det og såret og…(listen fortsætter)… JA!!! Men jeg overlevede, og jeg gjorde det på sådan en måde at at uanset hvad mit liv ville bringe, så ville ingen kunne tage mine nye tanker og følelser omkring livet, DET kunne ingen tage fra mig. Jeg var støttet af min dejlige mand, mine skønne børn og fantastiske venner og veninde. Men min indre rejse kunne INGEN hjælpe mig med, det var en rejse jeg var nødt til at tage for mig selv. Jeg var HELT nede og slikke gulvet.. men jeg kom op igen, stærkere end før og mere i live end før. Så jeg er her for at give dig nogle ord og jeg er her for at hjælpe dig, husk på at det du putter dine tanker ind på, det er det der ekspandere, så pas på med hvad du sætter dine tanker på.

Hvis du sender negativ energi ud, sp er det også det du får tilbage, så hvorfor ikke vare sende positiv energi ud, send kærlige, varme, stærke elskelige ting ud, og det er det du vil modtage retur. Det er Det jeg sender ud og ved du hvad… det er faktisk DET jeg modtager retur ❤

Når jeg kigger på nogle af de mennesker der er i mit liv, kan jeg godt se hvorfor de har de liv de har, fordi jeg kan se og jeg kan mærke præcis DET de sender ud, hvis de bare lavede skiftet og FORSTOD at alt er energier, men jeg VED de kunne ændre tingene med det samme, hvis de ville ❤

Husk på: LIVET elsker dig ❤

Kram og varme fra

20161215_164622

 

In vacation times, it can be difficult to keep your focus on the things you work on and with…I often feel like that when I am away, but to be able to enjoy time and life to the fullest, I refuse to get stressed about it, instead I always keep my mind open, and I make a lot of thoughts about what I have accomplished since my last trip, and what I expect to accomplish until my next trip. My dear husband and I  try to travel as much and often as possible, it is not always easy when having two small children in school, but sometimes we go for a trip alone. We love to travel with the kids, and also without them for a few days once in a while ❤

What I wanted to share here, is that I spend some of my time traveling, thinking and talking with my husband about a lot of new thoughts, how to do some new things, and most of the times when we get home, I have SO many new thoughts, new things to do, new things to try, new things to apply.

Last summer we went to Greece for 2 weeks, and during that time, I found out I needed to share my thoughts, and I decided to write a book… so less than 6 months later, I published my book. Actually, I did not really thing back in the summer last year, that my book was going to look as it ended up doing, but it actually turned out MUCH better than I expected it to do, so for that I am very grateful ❤

When I was having fun, in the sun in Greece, I felt the urge to get my thoughts out, I felt that other people would be able to benefit from my experiences, and I felt as my words would be able to comfort and help other people. Life isn´t always easy, but instead of giving up, and “just” do the easy thing: sit on our ass waiting for the world to change… it will NEVER happen, until WE change.

I have had a few times in my life, where I could very easily have done that, and you know what, then I would probably have been sitting there still… instead I had to get my things together, manage all my power, and start looking in other ways to live my life. Was it hard… SURE!!! Was I crying a lot…FOR SURE!!!! Was I angry and upset and hurt and…(the list goes on)… HELL YEAH!!! But I did survive, and I did it in a way, that no matter what had been my life situation AFTER learning to manage my new life, NO one would have been able to take my newfound life away from me. I was supported by the best friends in the world, supported by my family, my husband and children. But the travel I had to do on my own, and I did. I HAD to follow my heart, and I did that. I had to find my most powerful inner person, and I had to built her up, and therefore, I KNOW you can do the same, I was literally LICKING the floor… but I did get up again, even stronger, and more a life, than before. I am here to give you some words, and I am here to help you, if you want. Always remember, what we put our minds into, is then things that will expand, so be careful, and only send out what you want to get back. If you send out negative things… then THAT is what you get back, so why not just send out the wonderful, powerful, loving things that you, yourself, want to receive.. that is what I send out, and you know what, it is actually also the thing I get right back ❤

When I look around at some of the people I know, I really see why they are having those lives that they do, because, I know and see and feel exactly what they send out… if they just made the shift and REALLY understood, all the energy things, then I KNOW they could change their life in an instance ❤

Always remember, life loves you ❤

Love and light

20161215_164622

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.