Godt Nytår til jer/Happy New Year to you

To my dear American and English friend, there are of course a translation… look below ❤

Årets sidste dag… skal vi se tilbage på året der er gået eller frem på det nye år der ligger foran vores fødder… Jeg vælger hurtigt at se tilbage, og takke alle jer der er i mit liv, alle jer der har lært mig nye ting, vist mig at verden er et smukt sted at være og jer der med glæde deler jeres varme og kærlighed med mig og resten af verden, tusind tak for i år.

Jeg går ikke rigtig ind for nytårs fortsæt, jeg tror ikke rigtig på dem, for hvor ofte har vi ikke prøvet at tænke at i ÅR skulle vi ændre det ene og det andet og ganske få dage… måske endda kun timer, inde i det nye år, har vi mirakuløst glemt det hele, fordi det er for besværligt at ændre på ting der er indgroet i os… SÅ ingen nytårs fortsæt her. I stedet vil jeg fortsætte som jeg plejer at gøre… gøre tingene bedre i dag end jeg gjorde dem i går….. være mere sund i dag, end jeg var i går….. tro mere på det smukke og det positive i dag end jeg gjorde i går…. Så ingen store tanker herfra, andet end i dag vil jeg forsøge at gøre tingene bedre end i går og det samme gælder for i morgen.

Ååååh… jo… måske gør jeg en enkelt ting som du kunne gøre brug af… altså hvis du har lyst, jeg kigger på de ting jeg ønsker mere af og de ting jeg ønsker mindre af i det nye år, og tænker således: HVAD vil jeg ÅBNE mig mere for i det nye år… for mig er det kærlighed, åbenhed, ærlighed, glæde og varme. Hvad ønsker jeg mig mindre af i det nye år… kunne være negative energier… men HEY det bestemmer jeg jo heldigvis selv, så dem bruger jeg generelt ikke ret meget krudt på. Har du noget du vil have mere af- kan du jo have DET som dit nytårs fortsæt, hvis du nødvendigvis vil have et nytårs fortsæt J Hvis ikke, så kan du jo bare sige du vil åbne dig for mere af det- og HUSK du kan KUN sige positive ting ❤ for det du sender ud er også det du vil modtage ❤ Du kan endda skrive de ting du ønsker at åbne dig mere op for, på nogle post it sedler og sætte dem steder hvor du oft e vil se dem, men det er op til dig J

Jeg håber du vil komme rigtig godt ind i det nye år, og at du vil komme til at fejre denne dag med de mennesker der betyder aller mest for dig, det ved jeg at jeg kommer til… der kommer til at mangle et par stykker af dem, men jeg ved at vi ses igen lige om lidt ❤

Tusind tak for 2016…. til min elskede mand, mine super skønne børn, mine fantastiske ”gamle” venner… mine lige så dejlige ”nye” venner, og alle jer der har ramt min vej i 2016. Jeg GLÆDER mig til 2017.. glæder mig til at se hvad 2017 vil bringe til os alle, det kan KUN blive et fantastisk år. KOM RIGTIG GODT IND I DET ❤ Vi ses lige om lidt ❤

Kram og kysser

20161215_164622

The last day of the year, do we really have to look back on the year that has passed, or should we instead “just” look at the new year, right in front of us… I choose to look back very quick, and thank all of you who has been in my life, all of you who has taught me new stuff, new things, who has shown me that this world is a beautiful place to be in, and look back at all of you who share your love and kindness with me and the rest of the world.

I am not a person who makes New year´s resolutions, I really do not believe in them, because HOW often haven´t we tried to think that THIS year, we need to do this and that, and then a few days into the new year, and sometimes just even a few hours into the new year, we have miraculously forgotten about it all, already, because it is too difficult to change things that are soooo ingrown in us, so NO THANKS, NO New year resolutions here, instead I will continue as always, make things better today than I did them yesterday…. Be more healthy today, than I was yesterday… believe more in the beauty and positive things in life today, than I did yesterday… so NO big thoughts here, other than today I will try even harder to do everything even better than yesterday, and the same goes for tomorrow ❤

OOOOHHHHH …. Maybe … maybe I do one thing that you can do as well, that is, if you feel like it, I will look at the things I wish MORE of, in the coming year, and I think like this: THESE are the things I will OPEN myself up to this coming year.. for me that is: LOVE, OPENNESS, HONESTY, JOY, HAPPINESS. What I wish LESS of in the new year… could be negative energy, but HEY, that is fortunately something I do decide myself, so those negative energies I do not spend a lot of time on anyway. If you do have something you want MORE of in the new year, then THAT could be your new year resolution, if you DO need to HAVE any, if not, you could just say that you want to open yourself MORE to the things you want, and REMEMBER you can ONLY say the positive things ❤ because what you send out will also be the things you get back ❤ Yu can even write those things down on sticky notes and place them a place where you can see them during the day.. to remind you about them, but it is up to you J

I hope you will get a GREAT start of this new year, I hope you get to celebrate this day with people who are really important to you, I know I will… a few will be missing this evening, but I know I will see you very soon ❤

From my heart, thank you A MILLION for this past year, to my beloved husband, my wonderful children, my fantastic “old” friends, and my just a fantastic “new” friends, and all the people who has been on my path  in 2016. I am looking SO much forward to 2017, I am SO excited to see what 2017 will bring to all of us, I am SURE it can only be a WONDERFUL year waiting for us to explore. Have a wonderful new years eve. I see you all very soon ❤

Love and kisses

20161215_164622

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.