Tilgive og sæt dig SELV fri…..Forgive and set yourself free <3

Today there will of course also be an English version ❤ look below ❤

Tilgivelse… i mange tilfælde er det at tilgive, sværere end det at blive ved at bære nag, at blive ved med at holde fast i at et andet menneske har gjort os uret, såret os, misbrugt vores tillid. Jeg kender til det selv, jeg har levet livet og selvfølgelig, som alle andre mennesker der har levet livet, har jeg prøvet dette at blive såret, skuffet, gjort uret, og som de fleste andre har jeg prøvet det mere end en håndfuld gange.

Nogle gange er det nemmere at tilgive end andre gange, de gange det er sværest, er med stor sandsynlighed også de gange det vil give os MEST at tilgive.

Jeg ved der er situationer, hvor det at tilgive, nærmest kan virke som en umulig handling, men lyt til mig når jeg siger- tilgive andre deres ringe handling OG sæt DIG SELV fri.

Jeg gider som menneske IKKE at bære nag, jeg har ikke lyst til at bære rundt på en rygsæk der er fyldt med gammel lort, som jeg ikke kan bruge til noget. Jeg ønsker at kunne leve livet frit, glad og lykkelig.

De mennesker der kan såre os aller mest er også de mennesker vi tillader at lade komme rigtig tæt på os, men ved at lade mennesker komme tæt på os, så bliver vi også et potentielt “offer” for at vi bliver gjort uret (i hvert fald gjort uret på et punkt, hvor vi mener vi bliver gjort uret).

Jeg har mennesker i mit liv, som har gjort mig uret, såret mig og gjort mig virkelig ked af det, men jeg har efter lang tid, noget af det, mange år, fundet ud af at ved at tilgive, så får jeg fri, jeg får luft og jeg får muligheden for at leve et lykkeligere liv.

Det at tilgive en anden betyder IKKE at jeg accepterer det de gjorde, men det betyder at jeg ikke vil lade det styre mit liv.

Det “nemmeste” vej til tilgivelse for mig (det kan være anderledes for dig) er at tænke situationen igennem. Når jeg kigger på situationen, så kan jeg altid finde en lille ting som jeg kan “bruge” der forklarer HVORFOR denne person gjorde som han/hun/de gjorde. Når jeg vender det den vej, så bliver han/hun menneskelig gjort i min bevidsthed, og når de er blevet menneskelig gjort, så viser der sig ALTID et billede af HVORFOR de gjorde som de gjorde. IGEN- det betyder ikke at jeg accepterer HVORFOR jeg skulle såres, men det betyder at jeg kan se mennesket bag, og ved at jeg kan det, kan jeg se at der måske gemmer sig gamle mønstre i deres handlinger, og af tossede årsager, så har de givet dette videre til mig… det dumme er at de ikke i stedet fik ryddet op i det, der hvor det hørte til i første omgang, men sådan er det nu engang bare. Jeg kan se hvorfor “hun” gjorde det ene eller det andet- måske jeg kender “hendes” historie, der så forklarer at der står et lille menneske der SELV er blevet ked af det, og måde det er blevet løst på er ved at “give det videre” til andre.

Jeg har mennesker i mit liv, jeg har tilgivet, men som jeg ikke ønsker større kontakt med, det er faktisk ikke fordi de ikke er tilgivet 100%, men fordi jeg HELDIGVIS har valget, om jeg vil være deres ven. At tilgive andre er for mig, et spørgsmål om at acceptere at vi er mennesker alle sammen, og ved at være menneske, er der også en chance for at vi “fejler”. Men fordi vi “fejler” betyder det ikke at vi skal fratages retten for at være mennesker resten af vores liv, det betyder blot at vi nogle gange vælges fra og vi nogle gange vælges til. OG som voksent menneske er jeg heldigvis selv herre over om jeg så vælger disse mennesker til eller fra.

Ved at tilgive behøver jeg ikke længere at hænge fast i gammel mudder- jeg kan trække vejret og tørre “støvet” af mine skuldre, og komme videre med livet og det at leve.

Som en fantastisk veninde sagde i dag fordi vi vendte disse tanker med hinanden over telefonen: for mange mennesker er det desværre bedre at have en fjende end en ven, for ved at have en fjende er der uro i dig og du kan fokusere på det, mens hvis vi har en ven, er vi nødt til at tage stilling til alt det der sker inde  i os selv i stedet for, og det tør mange mennesker ikke.

Du bestemmer, vil du blive ved at bære nag, eller vil du tilgive. Jeg ved godt hvad jeg vælger ❤ Jeg vælger det der sætter MIG fri.

Jeg skrive om tilgivelse i bogen, du kan købe den i shoppen herinde på siden 🙂

Jule krammer herfra ❤

 

20161215_164622

 

To forgive…. In many cases forgiveness is harder than keep bear a grudge, to keep holding on to what another person did to us, how other people wronged us, hurt us, abused us and misused our trust. I know it for myself, as I have lived and of course, like anyone els, who had lived life, I have tried being hurt, disappointed, wronged, and I have tried it more than a handful of times.

Sometimes it is easier to forgive than other times, those really hard times, are probably those times where we would GET THE MOST OUT of forgiving.

I know there are situations, where forgiveness can seem almost impossible, but please listen to me when I say, forgive others their bad actions and set yourself free.

Normally as a human, I am not the one to bear a grudge, I really do not feel like carrying that around all that old shit in my backpack, because it is for sure something I cannot use for anything positive. I just have one wish, and that is to live a happy, free, loving life ❤

Those people who are able to hurt us the most, are the people we allow to come really close to us, and by letting people be close to us, we also become a potential “victim” to be wronged, hurt, abused.

I also have people in my life, who has wronged me (in reference to what I think is to wrong other people) but I have (even after many years passed) found out that to forgive, then I get to breath again, and I get to live a fuller happier life.

To forgive does NOT mean that I accept what was done to me, but it means I will not let it have control of my life.

The “easiest” way to forgive for me (it could be different for you) is to think the situation through. When I go through the situation, I am always able to find a small bit a little piece that I can “use” to explain WHY this person probably did what they did. When I turn it around like that, then he or she or they become humanized I my consciousness and when the have been humanized, there will always show a picture in my mind of WHY they did as they did. That does NOT mean that I accept why they chose me to be hurt, but it means I am able to see the person BEHIND the wrongdoing, I can maybe see old patterns, and then I can see why they chose me, to be their trash can, the crazy part is why they did not clean up their own mess instead of passing it on to me, but that is just how life is sometimes. I can see why “she” did as “she” did (or he), maybe I know “her” story, and that most of the times shows me a little human who was hurt once, and now only know one way, and that is to pass it on.

I do have people I my life, that I have forgiven, but that I do not wish a lot of contact with, it is actually NOT because I haven´t forgiven them completely- because I have 100%, but FORTUNATELY I do have the choice, whether to be in their life or not. To forgive others are to me a question of accepting that we are all humans, and by being human there is always a chance of making mistakes, but just because we make mistakes, it does not mean we are not allowed to be humans for the rest of our lives, it just means that some times we chose NOT to be a part of it any more, and other times we chose to being a part of it in the future, and as an adult, I get to chose who I want to spend my time with.

By forgiving I do not need to hang on to old mud, I can breath and dust of my shoulders, and move on and live life.

As a wonderful friend said this morning on the phone as we talked about this subject, to many people it is easier to have an enemy than to have a friend, because if you have an enemy means you have turmoil within and then you can focus on that, but when you have a friend, there are peace around you and you have time to look inside yourself, and take position to what is happening inside yourself, and many people do not DARE to look inside themselves.

It is up to you to decide, do you want to keep bear a grudge, or do you want to forgive. I know what I choose ❤ I will always choose that what sets me free ❤

I am writing about forgiveness in my book, and I promise, it will soon be in English as an E-book, to buy in the store.

Love and hugs ❤

20161215_164622

 

 

 

 

 

ennesker der nogle no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.