Bonus

Of course, there are also an english version today ❤ just look below ❤

Jeg er jo så heldig at være gift med manden i mit liv- og lige så heldig er jeg at have 4 dejlige børn, hvoraf 2 af dem er kommet ud af min krop mens de to andre er kommet ud af en anden (dejlig) kvindes krop. I hvert fald, så er jeg så super heldig at have 4 skønne børn. De to små er mine og de to store, er også lidt mine 🙂

I dag skal vi holde fest for vores store dreng, der er blevet færdig med sin uddannelse- og jeg glæder mig SÅ meget til at holde en fest og hygge om ham. der er lavet mad og bagt og pakken ligger klar, så nu kan det bare blive aften, hvor vi tager afsted for at have en super hygsom aften i hans selskab og alle hans venners- mon ikke det også bliver til lidt god mad og et enkelt glas vin eller to.

Jeg har to dejlige “bonus” børn, de er voksne og derfor er de jo pænt meget selvhjulpen, så det er begrænset hvad de skal “bruge” os til, men jeg ville med dette opslag fortælle, at trods de ikke er mine af blod, så er jeg så stolt af dem begge, der begge er meget omsorgsfulde mennesker, varme, søde, med fine fine menneskelige egenskaber, og for det at de er dem, har de en helt speciel stor plads i mit hjerte.

I dag skal jeg også hygge med deres mor, som jo er min mands første kone. Hun er en fantastisk pige, og vi hygger og griner og det er så skønt at der ingen spændinger er mellem os, det har der aldrig været og jeg tror bestemt heller ikke at der nogensinde kommer noget skidt mellem os. Og faktisk ved jeg, at skulle jeg nogensinde stå i en situation hvor jeg fik brug for hendes hjælp ville hun være der for mig, som jeg også ville den anden vej rundt.

Den anden dag da “min” store dreng, så SUPER flot bestod hans sendeprøve med et FLOT 12-tal, skrev jeg til hende: tillykke med vores dygtige dreng- og jeg fik en rigtig sød besked tilbage fra hende ❤

Og i morges talte jeg i tlf med “min” store datter og i baggrunden råbte hendes mor: hils mine børns bonus mor mange gange ❤ Og så bliver jeg så glad inden i, for det kunne være på så mange andre måder med sammenbragte børn, men i vores familie er det heldigvis med en kærlig tone, og det varmer mig så meget.

Så hvis vi virkelig vil, så kan vi alle have en dejlig kærlig tone- nogle vælger det modsatte, men hvorfor nu det, når vi i stedet kan leve sammen, og vores unger kan nyde roen og kærlighed fra flere sider.

Nu vil jeg sende jer alle en varm fredags krammer og er sikker på at I glæders lige så meget over jeres forhold til andre mennesker, selv om at disse forhold sagtens kunne være på en helt anden måde… vi vælger jo SELV hvordan vi anskuer verden, og hvordan vi tager del i den 🙂

Knus og glade tanker fra ❤

20161215_164622

I am so lucky to be married to the man of my dreams, I am so fortunate I to have 4 beautiful children, 2 of them have come out of my body while the other two have come out of another (wonderful) woman´s body. Anyway, I’m so super lucky to have 4 beautiful children. The two small ones are mine and the two “big”, are also mine, at least a little bit 🙂

Today we have a party for our big boy who has finished his education-and I am SO much looking forward to throw a party at him. We have made some food and baked bread and cake and a small gift is also ready, so now we are just waiting for the evening to come, and then we will go and have a wonderful and cozy evening in his company, together with a lot of his friends and some family- I think there will also be a little food and maybe a glass of wine or two

I have two wonderful “bonus” children, they are adults and therefore they are pretty self-reliant, so it’s limited what they need us old folks for, but what I would like to say with this post is to tell that despite they are not my blood , I am so proud of both of them, they are both very caring people, warm, sweet, with fine fine human qualities, and beacsue of what they are, they have a special big place in my heart.

Today I will also socialize with their mother, which of course is my husband’s first wife. She’s a great girl, and we have fun and laugh and it is so wonderful that there is no tension between us, there never has been and I think there will never ever be that between us. And actually, I know that should I ever be in a situation was in need of her help she would be there for me, as I would the other way around.

The other day when “my” big boy, had to defend his finaly exam, he got the highest grate, in denmark that i 12, I wrote to his mother, and congratulatedher with “our” skilled boy- and I got a really sweet message back from her ❤

And this morning I spoke on the telephone with “my” big daughter and in the background her mother shouted: say hi to my childrens bonus mother (that´s 🙂 me ) ❤ And then I just get so happy inside, because there could be so many other ways to be, between the first and the second wife but in our family it is always happy relation with a loving tone, and it warms me so much.

So if we really want, then we can all have a wonderful loving tone, some unfortunatly, choose the opposite, but why is it when instead we can live together, and our kids can enjoy the tranquility and love from many sides.

Now I send you all a warm Friday hug and I am sure that you all are just as happy with your great and loving relationships you have to other people, even if these conditions could easily be in a completely different way … we choose OURSELF how we view world and how we take part in it 🙂

Hugs and happy thoughts from ❤

20161215_164622

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.